Vjeronauka

Hadis dana

”Oprez ne štiti od kadera (Allahove odredbe), a dova koristi i za ono što je se desilo i za ono što se nije desilo. Kada se belaj (kušnja koju je Allah dž.š. odredio) spusti i primakne, dočeka je dova pa je obuzdava sve do Sudnjeg dana.”
Hakim

istrazivanja-2011

Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi

Pisana priprema za realizaciju nastavnog sata kroz prizmu recentnih tokova odgoja i obrazovanja...

Datum posljednje izmjene petak, 16 Novembar 2012 14:16

Klikova: 3826

Opširnije: Ogovaranje i prenošenje tuđih riječi

Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa

SAŽETAK - Pismena priprema Poštivanje i dobri odnosi za realizaciju nastavnog časa je koncipirana u svjetlu intencija i standarda internacionalnih projekata Obrazovanje za mir i  Step by Step...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 11:17

Klikova: 14404

Opširnije: Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa

Nastavne pripreme

Datum posljednje izmjene petak, 21 Januar 2011 11:33

Klikova: 8711

Moj doprinos odjeljenskoj zajednici

Priprema nastavnog časa za IV razred OŠ...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 12:46

Klikova: 10724

Opširnije: Moj doprinos odjeljenskoj zajednici

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH