Vjeronauka

Moj doprinos odjeljenskoj zajednici

(Priprema nastavnog časa za IV razred OŠ  - objavljena u

38. br. Novog Muallima  2009.god.)

 

REALIZATOR: Safija Husić, prof.

 

RAZRED: IV

ČAS: 26

NASTAVNA JEDINICA: Moj doprinos odjeljenskoj zajednici

TIP ČASA: obrada

NASTAVNE METODE: razgovor, usmeno izlaganje, demonstracija, konstruktivističko slušanje

NASTAVNA SREDSTVA: ONS,kasetofon, plakat, samoljepljivi stikersi u boji,magneti.

OBLICI RADA: frontalni, grupni, rad u parovima, individualni

KORELACIJA PREDMETA: bosanski jezik,  moja okolina, muzička glazbena kultura;

CILJEVI ČASA:

A) ODGOJNI:

- razvijanje ljubavi prema drugu,  u zajednici, kod kuće, u školi, na igralištu

- podsticanje učenika na humanost  i saradnju u kolektivu,

- formiranje etičkog stava, izgrađivanje društveno moralnih stavova

B) OBRAZOVNI:

- proširivanje stečenih znanja o normama ponašanja  u odjeljenskoj zajednici

- analizirati kakva je  odjeljenska zajednica četvrtog razreda, kako funkioniše, šta radi, šta ne radi i šta bi mogli doprinijeti  odjeljenskoj zajednici da bude bolja i uspješnija?

- imenovanje  nekih ličnih  i kolektivni h doprinosa u poboljšanju odnosa u odjeljenskoj zajednici

C) FUNKCIONALNI:

- razvijanje samosvijesti kod učenika

- osposobljavanje nezavisne, odgovorne i stvaralačke ličnosti

- izgrađivanje sposobnosti komunikacije i drugih psihofizičkih sposobnosti, mišljenja, pamćenja...

ARTIKULACIJA ČASA

UVODNI DIO: ( 5 min. )

Euza i Bismilla, Rabbi jessir, dova - Rabbi zidni ilma “Gospodaru moj povećaj mi znanje”

Razgovarati sa učenicima o tekućoj nastavnoj jedinici;  Može li čovjek živjeti sam? Zašto ne može?

AJET:” O ljudi mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene, učinili vas narodima i plemenima (zajednicama), da biste se međusobno voljeli, pomagali, poznavali”

Gdje sve imamo zajednicu? (…u kući, u školi, u džamiji, na igralištu )

Džemat je skup ili zajednica muslimana.

Jeste li vi jedna zajednica i koja? (Da, odjeljenska zajednica!)
Šta radimo zajedno u školi? (…družimo se,igramo se, učimo , stičemo znanje…)

Šta nam je zajedničko? (…učionica, biblioteka, škola, igralište…)

Ponovit ćemo neka pravila o ponašanju u školi  koja smo naučili od prvog do četvrtog razreda: u učionici, u hodniku, u školskom dvorištu! ( Učenici ponavljaju…! Jedan učenik - jedno pravilo; drugi učenik-drugo pravilo i tako redom. Pitat ću učenike koja od navedenih pravila se često krše a koja ponekad?)

Najaviti cilj, zapisati naslov!

Naš zadatak je da danas istražimo kakva je ova odjeljenska zajednica četvrtog razreda? Kako funkioniše, šta radi, šta ne radi; kakvi smo drugari, i šta bi mogli doprinijeti našoj odjeljenskoj zajednici da bude bolja i uspješnija?

GLAVNI DIO: ( 30 min. ) Sastoji se iz dva dijela. Prvi dio učenici će raditi u grupama a drugi dio u parovima.

PRVI DIO

Upućujem učenike na radne zadatke! Objašnjavam uz napomenu da će svi učestvovati u prezentiranju radnih zadataka.

Učenicima  ću podijeliti fotokopirane slike iz udžbenika, str. 82-83.

***Učenici rade uz tiho slušanje ilahije 3 - 5 minuta.

I  GRUPA

  1. Pomoću slike objasni kako se i u čemu prijatelji međusobno pomažu u odjeljenju!
( Očekujem da učenici sa slike prepoznaju da se prijatelji pomažu u radnjama koje vide na slici: brisanju table, izvještavanju o poštivanju reda, pomoći u rješavanju zadataka koji nisu bili dovoljno jasni, i sakupljanju prosutog smeća. U čenici će svoje odgovore dopuniti  i drugim ličnim skustvima.)
Slika 1.
 
  1. Ispričaj, kako razumiješ  sljedeće poruke iz Kur’ana ” I, iz oholosti , ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog (Lukman, 18) Objasni podvučene pojmove!

 

(Očekujem da učenici svojim riječima prepričaju ovaj kur’anski ajet, i da podvučene pojmove prepoznaju i imenuju kao negativne osobine ličnosti.)

 

II  GRUPA

  1. Pomoću slike objasnite kako možemo doprinijeti održavanju higijene?! (Slika 1.)

(Očekujem da učenici ispričaju vlastita iskustva kao npr. bacati smeće u korpu, ne šiljiti olovku na klupi, ne ostavljati ostatke hrane pod stolom, tablu redovno brisati čistom spužvom,  čistiti obuću na otiraču ispred ulaza u školu i druga)

 

III GRUPA

  1. Pomoću slike objasni šta je solidarnost? (Slika 1.)

(Očekujem da učenici prepoznaju na slici i imenuju ko je sa kim solidaran i  zaključe da je solidaran onaj ko je spreman pomoći drugom.)

 

  1. Ispričaj, kako razumiješ sljedeće poruke iz Kur’ana: ”U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji je glas revanje magarca” (Lukman,19)

Objasni podvučene pojmove!

(Očekujem da učenici svojim riječima prepričaju ovaj kur’anski ajet i da  otkriju u kojoj mjeri su one  negativne.)

 

IV  GRUPA

Pomoću slike odredite uloge i organizirajte igrokaz! Ko je sebičan i grub? Objasni? (Na slici su tri djevojčice sa pričom u stripu.Slika 2.)
Slika 2.
 

(Očekujem da učenici osmisle scenu, međusobno podijele uloge i nose imena članova grupe, te da prepoznaju da je djevojčica u sredini sebična i gruba.)

Uputit ću učenike da igrokaze završe uz priznanje greške i uz izvinjenje drugu, drugarici.

 

V  GRUPA

  1. Pomoću slike odredite uloge i organizirajte igrokaz! Ko je iskren a ko dobrodušan? Objasni! (Na slici su tri dječaka sa pričom u stripu.Slika 3.)

 

(Očekujem da učenici osmisle scenu, međusobno podijele uloge i nose imena članova grupe, te da prepoznaju da je iskren dječak u sredini koji otvoreno izražava ono što misli, a da je dobrodušan treći dječak.)

 

Slika 3.

 

 

Uputit ću učenike da igrokaze završe uz priznanje greške i uz izvinjenje drugu, drugarici.

 

Slijedi prezentacija radnih zadataka. Svi učenici učestvuju!

Zaključit ćemo prezentiranje riječima našeg Poslanika, Muhammeda a.s.:

Hadis: “ Ni jedan od vas neće biti vjernik dok ne bude želio drugome ono što želi sebi”

 

DRUGI  DIO

 

Učenici će raditi u parovima.Međusobno će se dogovoriti ko će biti broj jedan a ko broj dva. Okrenut će se jedan prema drugome i držati se za ruke! Ako neko ne bude imao para radit će sa nastavnikom!

Konstruktivističko slušanje!

Osobe broj jedan će imati zadatak da kažu osobama broj dva šta je to što im se kod druga dopada, što ne bi mijenjao, i šta je to što im se kod druga ne dopada što bi volio promijeniti.Osobe broj dva moraju pažljivo slušati kako bi zapamtili šta im je drug, drugarica rekao.  Na primjer, Harune kod tebe mi se dopada što si vrijedan, redovno učiš… (odgovoran, iskren…) a ne dopada mi se to što ostavljaš smeće pod klupom…(ponekad izazivaš druge, izmišljaš nadimke, vrištiš…)  Dogovorit ćemo znak za početak (TRI ČETIRI SAD-PRIČAJ) i za prestanak, (TRI-ČETIRI STOP-KRAJ ). Kada završe osobe broj jedan isto će učiniti obrnutim redom, osobe broj dva govore a osobe broj jedan slušaju!

Kada završimo učenici će dobre osobine koje su čuli o sebi napisati na zelene samoljepljive stikerse, a loše osobine na žute. Otkrit ćemo plakat na kome je stablo- “Drvo želja”. Slika 4.

Kada učenici otkriju stablo pitat ću ih šta misle, gdje ćemo zalijepiti stikerse koje imamo u ruci? Učenici će kazati svoja razmišljanja? Pitat ću, zašto na grane, i zašto na korijenje, pod zemlju?

Zelene stikerse ćemo polijepiti na grane zato što želimo da dobre osobine žive, a žute na korijenje, pod zemlju neka uvehnu. Kada učenici polijepe stikerse pročitat ćemo nekoliko različitih dobrih i loših osobina. Pitat ću učenike kakvog bi prijatelja voljeli imati? Poslušat ćemo nekoliko učenika.

(Očekujem da će učenici nabrajati pozitivne osobine koje su imenovane na granama, na zelenim stikersima.)

ZAVRŠNI DIO: (10 min.) Sva grupe će imati zadatak da u nekoliko rečenica napišu: Šta bi promijenili u odjeljenskoj zajednici i zašto? Pročitat ćemo radove grupa!

Zahvalit ću učenicima na učešću u aktivnostima i pitat ću ih kako su se osjećali u toku časa?

IZGLED TABLE:

Moj doprinos odjeljenskoj zajednici

 

Ajeti: ” I, iz oholosti , ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat…” (Lukman,18, 19)

 

Hadis: “ Ni jedan od vas neće biti vjernik dok ne bude želio drugome ono što želi sebi”

Slika 4.

Predmetni nastavnik: Safija Husić, prof.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH