Vjeronauka

Hadis dana

”Oprez ne štiti od kadera (Allahove odredbe), a dova koristi i za ono što je se desilo i za ono što se nije desilo. Kada se belaj (kušnja koju je Allah dž.š. odredio) spusti i primakne, dočeka je dova pa je obuzdava sve do Sudnjeg dana.”
Hakim

istrazivanja-2011

Edukativne igre - Download

Download sekcija:
- Flash kviz Suretun En-Nasr
- Pronađi temu Sure En-Nasr

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH