Vjeronauka

Kletva na Nasrudin-hodžu

U medresi, gdje je Nasrudin učio, bila njih četiri šerića: Nasrudin i još tri druga. Jednoga dana ukradu ona trojica svom hodži janjca. Jedan ga zakolje, drugi odere, a treći ispeče. Nasrudin, kako je svugdje džumbus vidio, smijao se od svega srca, što ova trojica rade. Kada hodža vidje zlu i goru, plaho se naljuti i Nasrudina preda se, pa ga pita. Što je koji od njiha radio.

- Ovi je janje zaklo, veli Nasrudin, oni ga dero, a oni peko.

- A šta si ti radio? - pita ga hodža

- Beli ništa drugo van što sam se smijao.

Hodža diže ruku i reče:

- Ti, što si klao, neka i tebe zakolju; ti što si derao, neka i tebe oderu; ti što si peko, neka i tebe peku, a ti Nasrudine, ti si se mom zijanu smijao, nek se i tebi smiju, dok zemana teče!

Hodža reče i tako i bi. Pa od onog doba, kadgod i gdjegod se o Nasrudinu govori, svijet mu se smije.

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH