Vjeronauka

Hadis dana

”Oprez ne štiti od kadera (Allahove odredbe), a dova koristi i za ono što je se desilo i za ono što se nije desilo. Kada se belaj (kušnja koju je Allah dž.š. odredio) spusti i primakne, dočeka je dova pa je obuzdava sve do Sudnjeg dana.”
Hakim

istrazivanja-2011

Nasrudin i ovčija glava

Nasrudinu, dok je bio dijete, dadne otac dvije akče da mu kupi pečenu ovčiju glavu, ali on putem pojede meso s nje i metnu pred oca golu kost.

 • - Kakva je ovo glava, sine?
 • - Ovčija.
 • - Pa kamo joj uši?
 • - Bila je, sirota, gluha.
 • - A gdje su joj oči?
 • - Bila je slijepa, nesretnica.
 • - Gdje joj je jezik?
 • - Nijema je bila, jadnica.
 • - Pa nema ni mesa na obrazima.
 • - Nije ona, sirotica, kriva. Bila je šugava.
 • - Pa zašto si je onda kupio?
 • - Ima dobre zube.

Hej, nalet te bilo, reče mu otac i ušutje.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH