Vjeronauka

Nasrudin u hamamu

Dolazio se Nasrudin-hodža kupati u neki hamam, u kom se uvijek desetoro djece kupalo. Dogovore se djeca, da prođumbuše sa hodžom, te donesu jednog dana kradomice svako po jedno jaje. Onda vele Nasrudinu:

  • - Čuj hodžo, danas od nas mora svak po jedno jaje snijeti. Ko ga ne snese platit će drugima hamam.
  • - E taman, veli Nasrudin, ako vi snesete, vala ću i ja.

Sad se uzpne jedno dijete na mermernu ploču što bijaše u hamamu, stade kvocati: ko - ko - ko - ko- koko - da!, digne se, i pod njim pravo, pravcato jaje. Tako će i drugo, treće, četvrto i sve desetoro djece: svako kvoca i bijelo jaje snese.

Dođe i na Nasrudina red. U dobar se on dosjeti svome jadu, popne se na mermernu ploču, zažmiri očima, protegne se i vikne što ga grlo noslilo: Kukuriku!!

Sad vide djeca da ih je Nasrudin-hodža nadmudrio, pa mu vele:

  • - Ma hodžo, zašto nisi i ti sneso jaje?

Ko je vidio da deset kokoški bez horoza valjana jaja nesu, a kad bi ih horoz neso, beli bi kokoši kukurikale.1


1Upravo ova anegdota je ilustartivan pokazatelj podvala i svojatanja kojima su oduvijek bili izloženi muslimani na ovim prostorima. Pogledajte kako je ova anegdota, priustna u izvornom obliku na skoro svim svjetskim jezicima "prerađena" u "jugoslovenskoj narodnoj tradiciji".

MUDRI PETAR I NASRUDIN-HODŽA

Mudri Petar je još kao dijete napustio svoje rodno mjesto u Gradešincu kod Marijova i otišao Nasrudin-hodži da štogod nauči. Nasradin-hodža je poučavao djecu, ali je Mudri Petar bio mudriji od njega. To hodži nije bilo pravo pa jednog dana zapovijedi svoj djeci što su kod nejga učila da donesu o dkuće po jedno jaje. Kako im je rekao, tako su djeca i učinila. Tada im Nasradin-hodža zapovijedi: "E, sad svako od vas neka snese po jedno jaje, i neka viče: "Ko-ko-dak, ko-ko-dak!" Djeca poslušaju hodžu, i svako od njih "snese" po jedno jaje - ono što su donijeli od kuće - pa onda otpočnu kokodakati: "Ko-ko-dak, ko-ko-dak!" Kod svakog djeteta nađe hodža po jedno jaje, samo ga ne bijaše kod Mudrog Petra. Da ga hodža ne bi prekorio što i on nije donio jaje, Mudri Petar zapljeska rukama, kao pijevac krilima, i zakukurijeka: "Ku-ku-ri-ku!" Hodža ga upita, a gdje je tebi jaje?" Mudri Petar mu odgovori: "E, ono su bile kokoši, a ja sam pijevac; zar je neko vidio kokoši bez pijevca?!" I tako Mudri Petar, još kao dijete, ispadne mudriji od Nasradin-hodže, tada i dovijeka." (Pripovijedanje i umovanje narodno - izbor iz usmene književnosti naroda i narodnosti SFRJ II, Svjetlost Sarajevo, str. 143.) Zaista da se čovjek zgrozi kada vidi kakve gnusnosti ljudi sebi dopuštaju. Obrađujući ovu temu našao sam na veliki broj sličnih primjera zloupotrebe i direktnog omalovažavanja svega islamskog i muslimanskog. Čudno je da, i ako se to ranije nije smjelo analizirati i ukazivati na to, da su čak i danas izustale analize "psihološkog rata" protiv islama i msulimana na ovim prostorima.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH