Vjeronauka

Postoje li još neke Božije knjige, osim onih koje spominje Kur'an?

Kitabi koji se spominju u Kur'anu (uzimajući u obzir i Kur'an) su: Tevrat - objavljen Musau, a.s.; Indžil - objavljen Isau, a.s.; Zebur - objavljen Davudu, a.s., te suhufi (stranice, listovi) objavljeni Ibrahimu i Musau, a.s. Nikakve druge knjige ne spominju se u tekstovima objave tako da je to pitanje potpuno u okviru pretpostavki i mogućnosti. Moguće je da su navedeni kitabi i jedini koji su postojali, a moguće je da su postojali i još neki kitabi, s obzirom na jako veliki broj Allahovih poslanika. O svemu tome Allah jedini najbolje zna.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH