Vjeronauka

Vjeronauka u zakonskoj regulativi

Države članice ovog Pakta obavezuju se da poštuju slobodu roditelja...

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 12:57

Hits: 1561

Register to read more...

Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 13:04

Hits: 2005

Register to read more...

Zakon o visokom obrazovanju u BiH

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 13:04

Hits: 1597

Register to read more...

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u BiH

U skladu sa članom IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 13:05

Hits: 1769

Register to read more...

Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH

Na osnovu čl. IV. 4.a) i II.4.) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 13:05

Hits: 2124

Register to read more...

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH