Vjeronauka

Hadis dana

”Oprez ne štiti od kadera (Allahove odredbe), a dova koristi i za ono što je se desilo i za ono što se nije desilo. Kada se belaj (kušnja koju je Allah dž.š. odredio) spusti i primakne, dočeka je dova pa je obuzdava sve do Sudnjeg dana.”
Hakim

istrazivanja-2011

Vjeronauka u zakonskoj regulativi

Države članice ovog Pakta obavezuju se da poštuju slobodu roditelja...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 12:57

Klikova: 1165

Opširnije: Vjeronauka u zakonskoj regulativi

Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 13:04

Klikova: 1628

Opširnije: Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i...

Zakon o visokom obrazovanju u BiH

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 13:04

Klikova: 1232

Opširnije: Zakon o visokom obrazovanju u BiH

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u BiH

U skladu sa članom IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 13:05

Klikova: 1414

Opširnije: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u...

Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH

Na osnovu čl. IV. 4.a) i II.4.) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine...

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Novembar 2012 13:05

Klikova: 1662

Opširnije: Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH